Poortvliet & partners tuin- en landschapsarchitecten bnt


Kerkweg 40 7361 BE Beekbergen
+31 555062981 Klik om te bellen

Over Poortvliet & partners tuin- en landschapsarchitecten bnt

Bureau Poortvliet & Partners tuin- en landschapsarchitecten bnt wordt vertegenwoordigd door Jaap Poortvliet.
Het bureau is werkzaam op verschillende schaalniveau's en werkt veelal nauw samen met verschillende architecten en technische adviseurs.

Voor particulier opdrachtgevers ontwerpen we van stadstuin tot landgoed. Hierbij gaat het zowel om de rangschikking van een NSW-landgoed, maar ook nieuwe landgoederen.

We zijn actief in de agrosector t.a.v. leegstand en sloop van bebouwing in het buitengebied. We adviseren en ontwerpen nieuwe boerenwoonerven. Stallen verdwijnen en buitenwonen is de nieuwe trend.

Steeds vaker zijn we betrokken bij de transformatie en vitalisering van recreatie terreinen die worden opgeheven en waar we verkavelingsplannen voor woningbouwontwikkelen. Onze partners verzorgen de herziening van het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken.

Als gevolg van bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing ontstaat in dorpen en stadjes ruimte voor woningbouw. Wij verzorgen de verkaveling en samen met de partners ontwikkelen we deze locaties tot een groene woonomgeving.

We participeren in energietransitie plannen. Hiervoor maken we de inrichtingsplannen en landschappelijke inpassing van kleinschalige particuliere/zakelijke zonneparkjes. In ons energieconcept kan de bodem daarna gebruikt worden als moestuin/groentetuin of een kleinschalige kwekerij.

Foto's

Grassentuin Villa Beekbergen

Poortvliet & partners tuin- en landschapsarchitecten bnt in het kort

Diensten

Advies
Advisering energietransitie
Architectuur
Beplanting
Ontwerp
Tuincoach

Ervaring tuinen

Bedrijfstuinen
Boerenerven
Buitenplaatsen
Daktuinen
Landgoederen
Parken
Privétuinen
Zorginstellingen

Ervaring stedelijk

Bedrijfsterreinen
Parken
Pleinen
Villaparken
Woonwijken

Ervaring landschappen

Erftransformaties
Golfbanen
Landgoederen
Landschappelijke inpassingen agrarische bedrijven
Moestuinen
Natuurontwikkeling
Recreatiegebieden

Onze locatie

Poortvliet & partners tuin- en landschapsarchitecten bnt


Kerkweg 40 7361 BE Beekbergen
+31 555062981 Klik om te bellen