Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten B.V.


Gageldijk 4/F 3566 ME Utrecht
0302644333 Klik om te bellen

Over Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten B.V.

Sinds 1807 is Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten een klinkende naam in de wereld van de tuin- en landschapsarchitectuur in ontwerp, aanleg en beheer.

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten komen voort uit een lange traditie van vakmanschap. De combinatie met kennis en constante innovatie zorgt ervoor dat wij creatieve oplossingen bieden voor actuele vraagstukken.

Wij ontwerpen voor de toekomst. We verzorgen integrale planvorming voor stedelijke en (historische) landschappelijke opgaven. Daarnaast vertalen we complexe vragen en wensen naar een samenhangend ontwerp. Elke opgave biedt talloze mogelijkheden voor wonen, werken en ontspanning. Wij verbinden natuur en cultuur, heden en verleden en bebouwing en omgeving. We zien natuurlijke processen en kringlopen van grondstoffen als basis voor duurzaamheid.

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten beantwoordt opgaven op alle schaalniveaus. Dit komt door het team bestaande uit landschapsarchitecten, ontwerpers, beplantingsspecialisten en technisch adviseurs. We zoeken naar slimme combinaties van oud en nieuw. Daarbij kijken we naar kansen voor natuur en bedrijfsvoering. Speciale aandacht geven we aan de beleving en wensen van de gebruiker. Wij werken graag en veel samen met andere ontwerpdisciplines, zoals stedenbouwkundigen, architecten en interieurarchitecten. We ontwikkelen specifieke beplantingskennis en ruimte voor experimentele toepassing. We presenteren onze ideeën met verbeelding, zodat onze denkwijze en het uiteindelijke resultaat voor iedereen zichtbaar wordt.

Foto's

Park 20|20 Daktuin

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten B.V. in het kort

Diensten

Aanleg
Advies
Architectuur
Beheer
Beplanting
Boomverzorging

Ervaring tuinen

Bedrijfstuinen
Buitenplaatsen
Daktuinen
Landgoederen
Parken

Ervaring stedelijk

Bedrijfsterreinen
Begraafplaatsen
Parken
Pleinen
Villaparken
Woonwijken

Ervaring landschappen

Landgoederen
Natuurontwikkeling
Recreatiegebieden

Onze locatie

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten B.V.


Gageldijk 4/F 3566 ME Utrecht
0302644333 Klik om te bellen