Een tuinontwerper inschakelen!!

Voortuin Voortuinen zie je helaas alleen maar als je er langs komt. Achtertuinen blijven verborgen achter de gevels. Is het u wel eens opgevallen dat van alle voortuinen die je ziet 80% geen of nauwelijks vorm en uitstraling heeft? Dat het een lukrake opstelling is van bomen, struiken en planten met daartussen veel kale grond? De meeste voortuinen zijn niet boeiend, je gaatachteloos aan deze tuinen voorbij. Heeft u zich weleens gerealiseerd dat de tuinen waar u wél naar kijkt en die dus opvallen, een duidelijk, stijlvol of grappig ontwerp hebben? Mooi of niet mooi- dat is persoonlijk-, maar die tuinen zijn altijd anders dan anders, helder van vorm, het hele jaarboeiend.

Het is raar en op zijn minst verwonderlijk; de meesten van ons willen bij een eerste kennismaking graag een goede indruk maken. Toch maken we echter maar zelden gebruik van deze uitgelezen mogelijkheid middels onze voortuin, ons visitekaartje bij uitstek. Dit is een gemiste kans!Voor u én voor uw huis die beide een betere omgeving verdienen!

Achtertuin

De buitenruimte,waar we genieten van onze vrije tijd, waar de kinderen spelen, waar we vrienden ontmoeten, samen eten, waar we genieten vandegeuren en kleuren van onze planten. Kostbare vierkante meters, die we graag wilden hebben, waar we naarverlangden,voor betaalden maar waar we absoluutniet de mogelijkheden uithalen die erin zitten.

Na aankoop en inrichtingvan het huisisde aanleg van de tuin vaak het financiële sluitstuk. De tuin, waar we zó over droomden, waarvan een recent onderzoek aantoonde, hoe belangrijk we die vinden, dat wij er graag ook een beetje meewillen pronken… Hoe vaak wordt van die zelfde tuin niet gezegd; we leggen hem zelf wel aan, dat kunnen we immers best. Het kostenbesparende aspect is daarvan nog al eens de doorslaggevende reden.Het leidt echter vaak tot frustratie, teleurstelling over de niet-handige indeling, té groot geworden bomen, verkeerd gelegen of te grote/te kleine terrassen, te weinig intimiteit en/of privacy en rommeligheid. Dit allesleidt er vaak toe datu niet meer van de tuin geniet en het tuinonderhoudminder leuk vindt. Vaak worden deze ontstane problemen ad hoc opgelost, ontevredenheid over het totaalbeeld blijft echter bestaan. Het schrijnende is dat herstel achteraf véél meer kost dan dat men kwijt geweest zou zijn als een goede tuinontwerper vóór de aanleg van de tuin bij de tuinplannen betrokken zou zijn geweest. Het ontwerp is namelijk altijd de basis, dé eerste stap die genomen moet worden voordat met de aanleg van de tuin wordt begonnen!

Waarom zou u een tuinontwerp laten maken?

Zoals gezegd, verdient een goed tuinontwerp zichzelf altijd terug.

Als u een huis laat bouwen, tekent u het huis niet zelf, maar vraagt u een architect die u aanspreekt omdat u er mooie resultaten van heeft gezien. Voor de inrichting van een tuin lijkt dit tot op heden niet te gelden; veel mensen willen de tuin zélf willen inrichten. Vergeten wordt daarbij dat het ontwerpen van een tuin en het maken van een beplantingsplan een vak is. Door gebruik te maken van de kwaliteiten van een ontwerper gunt u zichzelf een tuin die jarenlang meekan.

Een goede tuinontwerper neemt de tijd om uw wensen te horen, de omgeving en uw huis te bekijken, op basis hiervan conceptplannen, (voorstellen) te maken, die vervolgens uitgebreid besproken worden. Een tuinontwerper heeft de vaardigheden en de ervaring om te voelen en te begrijpen wat uw droombeeld is. Hij heeft de kennis en creativiteit om dit te vertalen naar een logisch, maar vooral ook bijzonder plan met een goede indeling, een mooie compositie en inrichting. Hij of zij beschikt naast kunstzinnigheid ook over een dosis gezond pragmatisme; uw tuin moet immers naast mooi en sfeervol, ook praktisch zijn!! Wie wil dat nu niet? U krijgt een tuin die u verrast en verrijkt omdat u zelf nooit op dat idee gekomen zou zijn! Dit laatste horen we vaak van onze opdrachtgevers.

Er zijn uiteraard kosten verbonden aan het laten maken van een tuinontwerp maar dat is het naar onze overtuiging en ervaring helemaal waard! Bovendien kan een tuinontwerper, u mogelijkheden aanbieden, om zijn service af te stemmen op uw budget: bijvoorbeeld door alleen een ontwerpschets te maken in plaats van een geheel uitgewerkt en gedetailleerd plan. In dat geval bent u in ieder geval verzekerd van een goede tuinindeling en vormgeving. De beplanting kunt u evt. op een later moment laten uitwerken als het u financieel beter past. Zo heeft een samenwerking tussen u en een ontwerper dus meer mogelijkheden dan u wellicht in eerste instantie dacht.

Op February 16, 2014